00:15 jgaz left 06:28 tonyo left, tonyo joined 14:14 melezhik joined 14:17 melezhik left 14:50 melezhik joined 14:54 melezhik left 23:57 jgaz joined