03:01 jgaz left 03:06 jgaz joined 14:11 jgaz left 14:16 jgaz joined 16:59 jgaz left 19:08 jgaz joined 19:32 lizmat_ joined 19:33 RakuIRCLogger__ left, lizmat left 19:37 lizmat_ left, lizmat joined 23:00 RakuIRCLogger left