01:46 melezhik joined 01:56 melezhik left 09:14 dakkar joined 17:35 dakkar left 18:50 melezhik joined 19:12 melezhik left 19:22 melezhik joined
lizmat clickbaits rakudoweekly.blog/2021/11/01/2021-...0-rakoons/ 19:50
20:09 melezhik left 22:17 melezhik joined 22:36 melezhik left 23:17 melezhik joined 23:24 melezhik left